Artemia הערך
- Feb 11, 2018 -

1, שרימפס החוף שלנו גידול בתעשייה בשימוש נרחב, ארטמיה הוא שהכי לאכול שרימפס הזחלים. (מיקרואורגניזם)

2, על ידי חובבי דגים כטוב ביותר לחיות הזנה.

3, מחקר מעבדתי.


בגלל אזור ייצור מוגבל וייצור, היה מחסור, אז מחיר הרכישה של ביצים Artemia לטפס כל הדרך, מחיר הרכישה של הטרמינל הגיע יואן 700,000 1 טון, בדרך כלל גם 45 מיליון. לכן, ביצים Artemia המכונה "חולות זהובים" ו- "זהב רך", דיג אנשים ממהרים.